HIDRAULIČNI ZATVARAČI GEZE

GEZE TS-1000 (1)
GEZE TS-1000

– Predviđen za širinu krila do 1100 mm
– Podesiva brzina zatvaranja
– Dostupne boje: bela, crna i srebrna

GEZE TS-1500 (2)
GEZE TS-1500

– Predviđen za širinu krila do 1100 mm u varijanti sa rukom
– Predviđen za širinu krila do 850 sa kliznom letvom
– Podesiva brzina zatvaranja i završni moment zatvaranja
– Opcija držanja krila u otvorneom položaju sa kočnicom pod 90 stepeni
– Dostupne boje: bela, crna i srebrna

GEZE TS-2000
GEZE TS-2000

– Predviđen za širinu krila do 1250 mm u varijanti sa rukom
– Podesiva sila zatvaranja i završni moment zatvaranja
– Opcija držanja krila u otvorneom položaju sa kočnicom pod 90 stepeni
– Za protivpožarna i protivdimna vrata
– Dostupne boje: srebrna

GEZE TS-3000
GEZE TS-3000

– Predviđen za širinu krila do 1100 mm u varijanti sa kliznom letvom
– Podesiva sila zatvaranja, termostabilna brzina zatvaranja i završni moment zatvaranja na ventil sa prednje strane
– Opcija držanja krila u otvorneom položaju sa kočnicom pod 90 stepeni
– Za protivpožarna i protivdimna vrata
– Dostupne boje: srebrna

GEZE TS-4000
GEZE TS-4000

– Predviđen za širinu krila do 1400 mm ili do 1600 mm u varijanti TS-4000 EN 5-7s
– Podesiva sila zatvaranja, termostabilna brzina zatvaranja i završni moment zatvaranja na ventil sa prednje strane
– Optički prikaz podešne snage
– Opcija držanja krila u otvorneom položaju sa kočnicom pod 150 stepeni
– Za protivpožarna i protivdimna vrata
– Dostupne boje: bela i srebrna

GEZE TS-5000 (1)
GEZE TS-5000

– Predviđen za širinu krila do 1400 mm u varijanti sa kliznom šinom
– Podesiva sila zatvaranja, termostabilna brzina zatvaranja i završni moment zatvaranja na ventil sa prednje strane
– Optički prikaz podešne snage
– Opcija držanja krila u otvorneom položaju sa kočnicom pod 90 stepeni
– Za protivpožarna i protivdimna vrata
– Dostupne boje: srebrna

Tel: +381 (011) 314 14 61

E-mail: office@dbt-okovi.com

Adresa: Ugrinovački put 41 

11 080 Beograd, Zemun (Altina)

Scroll to Top